Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SZW - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Home

 

UAW. Partners in afspraken.

De Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (UAW) bestaat uit drie afdelingen:

 

  • · Registratie, Beheer en Informatie (RBI)
  • · Collectieve Arbeidsvoorwaarden (CAV)
  • · Cao-onderzoek en beleidsinformatie (COB)

Deze afdelingen zijn belast met de volgende taken:

Cao-aanmeldingen

Cao-teksten worden zodra deze zijn overeengekomen door of namens Cao-partijen (on-line) aangemeld bij de afdeling CAV.

Algemeen verbindendverklaring (AVV)

Verzoeken tot AVV van bedrijfstakcao's en daartegen ingebrachte dispensatieverzoeken en bedenkingen worden behandeld door de afdeling CAV.

Pensioenen

Aanvragen om verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfondsen (Wet Bpf 2000) en van beroepspensioenregelingen (WVB) en daartegen ingebrachte zienswijzen en aanvragen om individuele ontheffing worden behandeld door de afdeling CAV.

Cao-onderzoek

Onderzoeken die op basis van aangemelde Cao's beleidsinformatie leveren aan de bewindslieden en de beleidsdirecties, worden uitgevoerd door de afdeling COB.

Werktijdverkorting (WTV)

Verzoeken tot werktijdverkorting worden ingediend bij de afdeling CAV.