Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Afdelingen UAW

Afdeling Registratie, Beheer en Informatie (RBI)

De afdeling RBI is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering, het functioneel beheer van de eigen ICT- systemen, alsmede de informatievoorziening van de directie UAW.

 

Afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden (CAV)

Algemeen verbindendverklaring (AVV)

Verzoeken tot AVV van bedrijfstakcao's en daartegen ingebrachte dispensatieverzoeken en bedenkingen worden behandeld door de afdeling CAV.

Cao-aanmeldingen

Cao-teksten worden zodra deze zijn overeengekomen door of namens Cao-partijen (on-line) aangemeld bij de afdeling CAV.

Pensioenen

Aanvragen om verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfondsen (Wet Bpf 2000) en van beroepspensioenregelingen (WVB) en daartegen ingebrachte zienswijzen en aanvragen om individuele ontheffing worden behandeld door de afdeling CAV.

Werktijdverkorting (WTV)

Verzoeken tot werktijdverkorting worden ingediend bij de afdeling CAV.

 

Afdeling Cao-onderzoek en beleidsinformatie (COB)

Cao-onderzoek

Onderzoeken die op basis van aangemelde Cao's beleidsinformatie leveren aan de bewindslieden en de beleidsdirecties, worden uitgevoerd door de afdeling COB.