Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Pensioen online

Toegang aanvragen pensioen online

Voor online aanmelding van een verplichtstellingsverzoek (of wijziging, of (gedeeltelijke) intrekking) heeft u inloggegevens nodig, die kunnen online worden aangevraagd. Wij willen u erop attenderen dat het alleen mogelijk is toegang te krijgen tot het systeem indien u een verplichtstellingverzoek (of wijziging, of (gedeeltelijke) intrekking) wilt indienen. Inloggegevens worden uitsluitend verstrekt aan betrokken partijen en secretariaten.
Klik hiervoor op volgende link: https://pensioenonline.szw.nl/.
Er zijn boven in het scherm 3 mogelijkheden: wachtwoord wijzigen, wachtwoord vergeten en wachtwoord aanvragen.

Bij vragen met betrekking tot inloggegevens kunt u bij de Helpdesk Functioneel Beheer terecht, telefoonnummer: 06-50511715 of e-mailadres: PostbusFunctioneelBeheerUAW@minszw.nl.

Verzoeken om verplichtstelling

Zorg voordat u begint met het digitale verzoek dat u de volgende zaken bij de hand hebt:

  • De checklisten Pensioen BPF of de checklisten WVB
  • De gegevens van uw organisatie met bijbehorend e-mailadres
  • Representativiteitsgegevens
  • De documenten van het verplichtstellingsverzoek in Word of als PDF (de tekst van de verplichtstelling zoals die luidt na wijziging in Word).

Helpdesks

- Heeft u technische vragen over het indienen van een verplichtstellingsverzoek of over inloggegevens? Dan kunt u contact opnemen met:
Helpdesk Functioneel Beheer 06-50511715.
e-mailadres: PostbusFunctioneelBeheerUAW@minszw.nl

- Heeft u algemene vragen over het indienen van een verplichtstellingsverzoek?
Dan kunt u contact opnemen met:
Helpdesk CAV 070-3335298.
e-mailadres: aanmeldenonline@minszw.nl