Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SZW - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – Cao onderzoek

Cao-onderzoek

De bij het ministerie aangemelde cao's vormen de basis voor het leveren van beleidsinformatie aan de bewindslieden en de beleidsdirecties. Voor de onderzoeken wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde steekproefcao's. Tot 1 januari 2014 werden alle grote bedrijfstak-cao’s met 10.000 of meer werknemers en ondernemings-cao’s met 3000 of meer werknemers onderzocht. Vanaf 1 januari 2014 worden bedrijfstak-cao’s met 8.000 of meer werknemers en ondernemings-cao’s met 2.500 of meer werknemers onderzocht. Op basis van deze onderzoeksgroep wordt voor werknemers onder een cao een representatief beeld geschetst.