Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ter visie gelegde stukken in het kader van de Wet AVV

Onderstaand vindt u een overzicht van alle in de Staatscourant gepubliceerde verzoeken om algemeen verbindend verklaring van cao-bepalingen die momenteel ter visie liggen alsmede de op een bepaald verzoek betrekking hebbende stukken. Deze digitale informatie bieden wij u aan als vorm van service.

Hoewel wij hierbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben betracht, kan er onverhoopt sprake zijn van onvolledigheid of van een misdruk. Ook kan het voorkomen dat de website, bijvoorbeeld vanwege onderhoud, tijdelijk uit de lucht is. Voor dergelijke situaties wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

In dit verband wijs ik u erop dat de officiële publicaties van tervisieleggingen van verzoeken tot algemeen verbindend verklaring in de Staatscourant plaatsvinden. Deze zijn te downloaden van de website  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ van de Staatcourant.

Ten aanzien van de op een verzoek betrekking hebbende stukken is bovendien van belang dat deze stukken niet uitsluitend op deze website zijn in te zien, maar tijdens kantooruren eveneens ter inzage liggen bij de Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving en desgewenst telefonisch op te vragen zijn.

Verzoeken om algemeen verbindend verklaring van cao-bepalingen

De op een bepaald verzoek betrekking hebbende stukken kunt u inzien door op de naam van de cao te klikken. Ook is het mogelijk om de stukken telefonisch op te vragen via telefoonnummer 070-3335298.

Eventuele bedenkingen dienen schriftelijk, op of voor de in de Staatscourant genoemde einddatum ter visie legging, te worden ingediend bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag.

Dit geldt ook voor eventuele dispensatieverzoeken, welke moeten worden gedaan aan de hand van het formulier dispensatie van avv, dat volledig moet zijn ingevuld. (het formulier en de toelichting daarop kunt u downloaden door op de naam van het formulier te klikken).

 

NAAM INGANGSDATUM TVL EINDDATUM PUBLICATIE NR.
Bakkersbedrijf, gewijzigd  14-09-18 05-10-18 52268
Bloemen en Planten, Gespecialiseerde Detailhandel in  04-09-18 25-09-18 50108
Bloembollen, Groothandel in-  14-09-18 05-10-18 52363
Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf  17-09-18 08-10-18 52578
Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen, gewijzigd  05-09-18 26-09-18 50689
Private Aanvulling WW en WGA-sector Dienstverlening niet (semi) publiek domein; sector 4 no 2, gwijzigd  12-09-18 03-10-18 51915
Private Aanvulling WW en WGA-sector Dienstverlening-niet (semi) publiek domein sector 4-no.01, gewijzigd  14-09-18 05-10-18 52412
Taxivervoer  14-09-18 05-10-18 52366
Taxi Sociaal Fonds  14-09-18 05-1018 52377
Textielgoederen en Aanverwante artikelen groothandel in  07-09-18 28-09-18 51002
Uitgeverijbedrijf  04-09-18 25-09-18 50326
Verpleeg- Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg  04-09-18 25-09-18 50179
Zoetwarenindustrie   03-09-18 24-09-18 50063