Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Formulier representativiteitsgegevens pensioenen

Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000)

  • Formulier representativiteitsgegevens Wet Bpf 2000 Nadat u het formulier digitaal heeft ingevuld, print u het document (ctrl + P), ondertekent het en verzendt het aan de Directie UAW, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag (indien gewenst eveneens per fax 070-3334090).

Wet verplichte beroepspensioenregeling (WVB)

  • Formulier representativiteitsgegevens WVB  Nadat u het formulier digitaal heeft ingevuld, print u het document (ctrl + P), ondertekent het en verzendt het aan de Directie UAW, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag (indien gewenst eveneens per fax 070-3334090).