Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Publicaties/nieuws 2005

In de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (hierna: Wet Bpf 2000) is een periodieke toets opgenomen om te bepalen of het georganiseerde bedrijfsleven dat voortzetting van de verplichtstelling wenst een belangrijke meerderheid van de in die bedrijfstak werkzame personen vertegenwoordigt (hierna: periodieke representativiteitstoets). In dit kader zullen verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een verzoek ontvangen om aan te tonen dat sprake is van een belangrijke meerderheid. De bedrijfstakpensioenfondsen ontvangen het verzoek ten minste acht weken voordat er vijf jaren zijn verstreken sinds de datum waarop voor het laatst een belangrijke meerderheid is aangetoond (mailing van 14 september 2005).