Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Publicaties/nieuws 2011

Bedenkingenrapportage 2011

Brief 28 april 2011 aan avv'de cao-fondsen jaarverslag 2010

Aanvullingen Nederlandse uitkeringen

De formulering en toepassing van cao-bepalingen over aanvullingen op Nederlandse uitkeringen kunnen onbedoeld leiden tot ongelijke behandeling tussen grensarbeiders en in Nederland wonende werknemers. Zie de bijgaande brief aan de Stichting van de Arbeid van 7 april 2011 over dit onderwerp. Er is tevens een praktische handreiking hierover opgenomen.

Mailing aanleveren premiegegevens bij aanvraag verplichtstelling Wet BPF 2000

Op 16 februari 2011 is een brief uitgegaan naar alle bedrijfstakpensioenfondsen over het aanleveren van premiegegevens ter bevordering van de doorlooptijd van de aanvragen verplichtstelling Wet BPF 2000. Het betreffende document vindt u hier.