Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Publicaties/nieuws 2014

 Wijziging Toetsingskader AVV per 1 januari, resp 1 april 2014

Het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen is gewijzigd (Staatscourant  6 december 2013, nr. 34009).

De belangrijkste wijziging betreft een wijziging van het dispensatiebeleid, waarbij beoogd is een nieuwe impuls te geven aan het dispensatiebeleid van partijen. Dispensatiebepalingen moeten voortaan voldoen aan de vereisten van transparantie om voor avv in aanmerking te komen. Deze wijziging treedt in werking per 1 april 2014.

Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal andere wijzigingen door te voeren die voornamelijk van technische en redactionele aard zijn. Deze zijn onder meer   gericht op de vergroting van transparantie in de jaarverslaglegging van avv-fondsen of zijn bedoeld om de tekst van de beleidsregels te verduidelijken. Deze wijzigingen treden in werking per 1 januari 2014.

Onderstaand treft u de hierop betrekking hebbende documenten aan:

Brief van 9 december 2013

Tekst Toetsingskader AVV

Checklist fondsen per 1 januari 2014

Bedenkingenrapportage 2014

Kik hier  voor de rapportage.

Jaarverslag fondsen boekjaar 2013

Brief aan de algemeen verbindend verklaarde fondsen van 24 april 2013 inzake aanleveren jaarverslag 2013 .

Werktijdverkorting

Werktijdverkorting i.v.m. EU-sancties/ Russische boycot EU goederen