Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ter visie gelegde stukken in het kader van de Wet AVV

Onderstaand vindt u een overzicht van alle in de Staatscourant gepubliceerde verzoeken om algemeen verbindend verklaring van cao-bepalingen die momenteel ter visie liggen alsmede de op een bepaald verzoek betrekking hebbende stukken. Deze digitale informatie bieden wij u aan als vorm van service.

Hoewel wij hierbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben betracht, kan er onverhoopt sprake zijn van onvolledigheid of van een misdruk. Ook kan het voorkomen dat de website, bijvoorbeeld vanwege onderhoud, tijdelijk uit de lucht is. Voor dergelijke situaties wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

In dit verband wijs ik u erop dat de officiële publicaties van tervisieleggingen van verzoeken tot algemeen verbindend verklaring in de Staatscourant plaatsvinden. Deze zijn te downloaden van de website  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ van de Staatcourant.

Ten aanzien van de op een verzoek betrekking hebbende stukken is bovendien van belang dat deze stukken niet uitsluitend op deze website zijn in te zien, maar tijdens kantooruren eveneens ter inzage liggen bij de Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving en desgewenst telefonisch op te vragen zijn.

Verzoeken om algemeen verbindend verklaring van cao-bepalingen

De op een bepaald verzoek betrekking hebbende stukken kunt u inzien door op de naam van de cao te klikken. Ook is het mogelijk om de stukken telefonisch op te vragen via telefoonnummer 070-3335298.

Eventuele bedenkingen dienen schriftelijk, op of voor de in de Staatscourant genoemde einddatum ter visie legging, te worden ingediend bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag.

Dit geldt ook voor eventuele dispensatieverzoeken, welke moeten worden gedaan aan de hand van het formulier dispensatie van avv, dat volledig moet zijn ingevuld. (het formulier en de toelichting daarop kunt u downloaden door op de naam van het formulier te klikken).

 

NAAM INGANGSDATUM TVL EINDDATUM PUBLICATIE NR.
Afbouw bedrijfstakeigen regelingen ttw  08-11-18 29-11-18 63627
Bouw en Infra  13-11-18 04-12-18 64623
DIBEVO  31-10-18 21-11-18 61845
Metaal en Techniek Carrosseriebedrijf ttw  14-11-18 05-12-18 64812
Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid ttw  14-11-18 05-12-18 64813
Metaal en Techniek Isolatiebedrijf ttw  14-11-18 05-12-18 64814
Metaal en Techniek Metaalbewerkingsbedrijf ttw  14-11-18 05-12-18 64807
Metaal en Techniek Technisch Installatiebedrijf ttw  14-11-18 05-12-18 64809
Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf Sociaal Fonds  12-11-18 03-12-18 64198
Private Aanvulling WW en WGA sector Agrarisch, groen en visserij sector 1 no 1  31-10-18 21-11-18 61799
Private Aanvulling WW en WGA sector Dienstverlening niet (semi) publiek domein sector 4 no 5  29-10-18 19-11-18 61110
Private Aanvulling WW en WGA sector Dienstverlening niet (semi) publiek domein sector 4 no 7  08-11-18 29-11-18 63895
Retail Non-Food  02-11-18 23-11-18 62304
Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf  29-10-18 19-11-18 61371
Tentoonstellingsbedrijven Sociaal Fonds, ttw  05-11-18 26-11-18 62808
Vishandel Sociaal Fonds  12-11-18 03-12-18 64339
Vormings- en Ontwikkelingswerk Slagersbedrijf (VOS)  29-10-18 19-11-18 61191