Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Pensioenen

Partijen betrokken bij een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) kunnen bij de directie UAW (afdeling CAV) een aanvraag indienen om verplichtstelling te verkrijgen van de deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds op grond van de Wet verplichte deelneming in een Bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000). Evenzo kan een beroepspensioenvereniging een aanvraag indienen om verplichtstelling van een beroepspensioenregeling (bpr) op grond van de Wet verplichte Beroepspensioenregeling (WVB).

Door het afgeven van een besluit tot verplichtstelling gaat de deelneming in een bpf of een bpr gelden voor de hele bedrijfstak of de hele beroepsgroep. Daarnaast kunnen aanvragen worden ingediend om individuele ontheffing van de verplichte deelneming in een bpf of bpr.

Deze website informeert u over de volgende onderwerpen, die u in het linker menu kunt vinden:

  • De vereisten waaraan een aanvraag om verplichtstelling moet voldoen. Zie bij "Checklisten", "Format rep. gegevens", "Praktische handreikingen" en "Wettelijk kader".
  • De vereisten waaraan een aanvraag om individuele ontheffing moet voldoen. Zie bij "Checklisten" en "Wettelijk kader".
  • De stand van zaken van de procedures. Zie bij "Overzichten" en "Actuele tervisieleggingen".
  • De besluiten genomen vanaf 1 oktober 2001. Zie bij "Overzichten".