Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Cao online

VERNIEUWING DIGITAAL LOKET UAW

Vanaf 10 december 2018 zijn de volgende formulieren vervangen:

 • Formulier aanmelden cao
 • Formulier aanmelden avv-verzoek

Deze vervanging maakt onderdeel uit van een groter traject waarmee we de dienstverlening van UAW willen verbeteren en vereenvoudigen. Met de wijzigingen wordt het eenvoudiger om:

 • stukken digitaal in te dienen:
 • als indiener de status van een cao-aanmelding of avv-verzoek te volgen
 • het archief te raadplegen (huidig archief blijft beschikbaar)
 • overzichten te raadplegen.

In het voorjaar van 2019 wordt de gehele website vervangen waarbij ook de 'look & feel' van het loket wordt verfrist.

E-herkenning

UAW gaat in het voorjaar van 2019 over op e-herkenning, niveau 3. Wij verzoeken alle organisaties die gebruik maken van het UAW loket zich daar op voor te bereiden. Meer informatie over gebruik van e-herkenning is te vinden op eherkenning.nl.

Cao/avv digitaal aanmelden

Toegang aanvragen cao online

Voor online aanmelding van een cao dan wel het aanmelden van een avv-verzoek heeft u inloggegevens nodig, die gegevens kunnen online worden aangevraagd. Wij willen u erop attenderen dat het alleen mogelijk is toegang te krijgen tot het systeem indien u een cao wilt aanmelden of partij bent bij een cao. Inloggegevens worden uitsluitend verstrekt aan cao-partijen en cao-secretariaten.
Voor het aanmelden van een avv-verzoek gebruikt u dezelfde inloggegevens die u gebruikt voor de digitale aanmelding van uw cao.  
Klik hiervoor op volgende link: https://aanmelding.cao.szw.nl/. Er zijn boven in het scherm 3 mogelijkheden: wachtwoord wijzigen, wachtwoord vergeten en wachtwoord aanvragen.
Bij vragen met betrekking tot inloggegevens kunt u bij de Helpdesk Functioneel Beheer terecht, telefoonnummer: 06-50511715 of e-mailadres: PostbusFunctioneelBeheerUAW@minszw.nl.

Toegang tot uw zaakdossier in het digitale loket m.b.t. nieuwe cao-aanmeldingen en nieuwe avv-verzoeken (vanaf 10 december).

U krijgt als indiener toegang tot het dossier dat hoort bij de voor u lopende zaken. Tijdens de behandeling wordt u geïnformeerd over de status en kunt u zelf ook de status raadplegen.

Cao-aanmelding

Formulieren aanmelden cao en aanmelden avv-verzoek zijn reeds vernieuwd. De formulieren tussentijdse wijziging cao, opzegging cao en tussentijdse wijziging avv worden in een later stadium vernieuwd.

Klik voor cao-aanmelding op de volgende link: https://aanmelding.cao.szw.nl/.
Zorg voordat u begint met de digitale aanmelding dat u de volgende zaken bij de hand hebt:

 • De checklist cao-aanmelding.
 • De inlognaam en het wachtwoord van het online loket.
 • De KvK-nummers van uw organisatie en van de betrokken partijen.
 • In verband met centralisering van het cao-bestand verzoekt FNV indieners van cao’s, waarbij FNV is betrokken, het volgende adres en e-mailadres te gebruiken: FNV, Postbus 9208, 3506 GE UTRECHT, e-mailadres: KIC@fnv.nl.
 • Indien de statuten van een werkgevers/werknemersvereniging na aanmelding van een vorige cao zijn gewijzigd, geeft u dit aan in het digitale formulier.
 • Het aantal werknemers dat onder de werkingssfeer van de cao valt.
 • Bij bedrijfstakcao's en ondernemingscao's met meer dan 2000 werknemers: een toelichting op de cao-wijzigingen en de loonkosten. Dit mag ook in Word of PDF.
 • Een complete tekst van de cao in Word of  PDF en een nota van wijzigingen of gemarkeerde tekst in Word of PDF (dit geldt alleen voor bedrijfstakken en ondernemingen met meer dan 2000 werknemers).

Aanmelden avv-verzoek

Het formulier aanmelden avv-verzoek is vernieuwd. Hierdoor is een separate aanbiedingsbrief met het avv-verzoek niet meer nodig. Het formulier tussentijdse wijziging avv wordt in een later stadium vernieuwd.

Klik voor het aanmelden van een avv-verzoek op de volgende link: https://aanmelding.cao.szw.nl/.
Zorg voordat u begint met de digitale aanmelding van het avv verzoek dat u de checklist avv bij de hand hebt.

Verlenging avv

Een verzoek tot verlenging van een avv-besluit kunt u voorlopig nog indienen via het e-mailadres: aanmeldenonline@minszw.nl.
Zie de checklist procedurele vereisten t.b.v. verzoek tot verlenging besluit tot algemeen verbindend verklaring van cao-bepalingen ex artikel 4a Wet AVV.

Helpdesks

- Heeft u technische vragen over het aanmelden van een cao, een avv-verzoek of inloggegevens? Dan kunt u contact opnemen met:
Helpdesk Functioneel Beheer 06-50511715.
e-mailadres: PostbusFunctioneelBeheerUAW@minszw.nl

- Heeft u inhoudelijke vragen over het aanmelden van een cao of  een avv-verzoek? Dan kunt u contact opnemen met:
Helpdesk CAV 070-3335298.
e-mailadres: aanmeldenonline@minszw.nl

Caobank

Deze is uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerden: https://caobank.szw.nl/. Zij worden geïnformeerd over de vernieuwing van de caobank.