Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Cao online

Cao/Avv digitaal aanmelden

Toegang aanvragen cao online

Voor online aanmelding van een cao danwel het indienen van een avv-verzoek heeft u inloggegevens nodig, die kunnen online worden aangevraagd. Wij willen u erop attenderen dat het alleen mogelijk is toegang te krijgen tot het systeem indien u een cao wilt aanmelden of partij bent bij een cao. Inloggegevens worden uitsluitend verstrekt aan cao-partijen en cao-secretariaten.
Voor het indienen van een avv-verzoek gebruikt u dezelfde inloggegevens die u gebruikt voor de digitale aanmelding van uw cao.  
Klik hiervoor op volgende link: https://aanmelding.cao.szw.nl/. Er zijn boven in het scherm 3 mogelijkheden: wachtwoord wijzigen, wachtwoord vergeten en wachtwoord aanvragen.

Bij vragen met betrekking tot inloggegevens kunt u bij de Helpdesk Functioneel Beheer terecht, telefoonnummer: 06-50511715 of e-mailadres: PostbusFunctioneelBeheerUAW@minszw.nl.

Cao-aanmelding

Het is mogelijk cao’s online en interactief aan te melden en tevens het eigen cao-dossier online in te zien. De KVO (kennisgeving van ontvangst) wordt dan ook elektronisch verstuurd. Er bestaan in het loket een formulier aanmelden cao, formulier tussentijdse wijziging cao en formulier opzegging cao. Klik hiervoor op volgende link: https://aanmelding.cao.szw.nl/.
Zorg voordat u begint met de digitale aanmelding dat u de volgende zaken bij de hand hebt:

  • De checklist cao-aanmelding.
  • De inlognaam en het wachtwoord van het online loket.
  • De gegevens van uw organisatie met bijbehorend e-mailadres
  • Alle adresgegevens van alle cao-partijen inclusief de e-mailadressen
  • In verband met centralisering van het cao-bestand verzoekt FNV indieners van cao’s, waarbij FNV is betrokken, het volgende adres en e-mailadres te gebruiken: FNV, Postbus 9208, 3506 GE UTRECHT, e-mailadres: KIC@fnv.nl.
  • Indien een werkgevers/werknemersvereniging voor de eerste keer in haar bestaan een cao is aangegaan: een afschrift van de statuten van de betreffende vereniging. Indien de statuten van een werkgevers/werknemersvereniging na aanmelding van een vorige cao zijn gewijzigd: een afschrift van de gewijzigde statuten van de betreffende vereniging.
  • Het aantal werknemers dat onder de werkingssfeer van de cao valt
  • Bij bedrijfstakcao's en ondernemingscao's met meer dan 2000 werknemers: een toelichting op de cao-wijzigingen en de loonkosten. Dit mag ook in een Word- of PDF-bestand aangeleverd worden
  • Een complete tekst van de cao in Word of als PDF en een nota van wijzigingen of gemarkeerde tekst in Word of als PDF-bestand (dit geldt alleen voor bedrijfstakken en ondernemingen met meer dan 2000 werknemers.

Avv-verzoek

Tevens is het mogelijk om via hetzelfde loket uw avv-verzoek digitaal in te dienen. U kunt in het loket kiezen voor het formulier aanmelden avv-verzoek of het formulier tussentijdse wijziging avv-verzoek. Klik hiervoor op volgende link: https://aanmelding.cao.szw.nl/.
Zorg dat u alle documenten die benodigd zijn voor een compleet avv-verzoek beschikbaar hebt voordat u naar het digitale loket gaat.  (Zie de pagina checklist avv).

Een verzoek tot verlenging van een avv-besluit kunt u indienen via het e-mailadres: aanmeldenonline@minszw.nl.
Zie de checklist procedurele vereisten t.b.v. verzoek tot verlenging besluit tot algemeen verbindend verklaring van cao-bepalingen ex artikel 4a Wet AVV.

Helpdesks

- Heeft u technische vragen over het aanmelden van een cao danwel het indienen van een avv-verzoek of over inloggegevens? Dan kunt u contact opnemen met:
Helpdesk Functioneel Beheer 06-50511715.
e-mailadres: PostbusFunctioneelBeheerUAW@minszw.nl

- Heeft u vragen over het aanmelden van een cao danwel het indienen van een avv-verzoek? Dan kunt u contact opnemen met:
Helpdesk CAV 070-3335298.
e-mailadres: aanmeldenonline@minszw.nl

Cao Databank

Deze is uitsluitend toegankelijk voor enkele geautoriseerden: https://caobank.szw.nl/