Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Contactpersonen UAW

Contactpersonen Cao-aanmelding (afdeling CAV)

Voor cao-aanmeldingen kunt u contact opnemen met de onderstaande personen via telf. nr. 070-3335298

Naam Afkorting
Geffen, M.M. van , mw. MG
Karakus, R. mw. RK
Witt, M. de, mw. MdW

Contactpersonen Werktijdverkorting (WTV), (afdeling CAV)

Naam Afkorting Telefoonnummer
UAW   070-3335298

Contactpersonen AVV/Pensioenen (afdeling CAV)

Naam Afkorting Telefoonummer
Delft, P.L.J. van, mw. CvD 06-11797225
Eyck, P. van, mw. PvE 06-11797226
Fotowatkasb, G. mw. GF 06-11797232
Goudsmit, H.C.J. HG 06-50406557
Hoefer, D.M., mw. DH 06-11797227
Holla, M., mw. MH 06-11797228
Oppenheimer, C., mw. CO 06-52851974
Tukus, B., mw. BT 06-11594507
Vixseboxse, R. RV 06-11597465