Direct naar (in deze pagina): Hoofdnavigatie, Zoeken.

Logo SZW – Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Contact

De Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (UAW) maakt deel uit van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Telefoonnummer voor publieksinformatie

De publieksvoorlichting over CAO's voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ondergebracht bij http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao.

Burgers, bedrijven en instellingen kunnen hier terecht met vragen die betrekking hebben op het gehele SZW beleidsterrein. Zo kunt u bijvoorbeeld algemene informatie krijgen over arbeidswetgeving, minimumloon en CAO’s. Voor specifieke cao-informatie kunt u terecht bij cao-partijen.

De teksten van algemeen verbindend verklaarde CAO’s kunt u vinden onder Overzichten AVV

Hebt u een vraag, dan kunt u op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur bellen met Informatie Rijksoverheid, telefoon 1400 (lokaal tarief).

Adres
Bezoekadres:
Parnassusplein 5, 2511 VX, Den Haag

Postadres:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving
Postbus 90801
2509 LV 's-Gravenhage
fax nummer: 070-3334090

E-mail
U kunt uw vraag ook per e-mail aan Informatie Rijksoverheid voorleggen.